25
آذر

دیزل ژنراتور کوچک برای چه منظور استفاده می شود؟

  دیزل ژنراتور کوچک در اصل خصوصیات دیزل ژنراتورهای معمولی را دارد. اما با این تفاوت که این دیزل ژنراتور، کوچک و قابل حمل است. این نوع دیزل ژنراتورها...

ادامه مطلب