دیزل ژنراتور
19
آذر

معرفی کاربردهای دیزل ژنراتور در صنایع گوناگون

دیزل ژنراتور ترکیبی از موتور دیزل بوده و ژنراتور برای تولید انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد. ديزل ژنراتور به عنوان منبع برق بوده و در مکان هایی چون...

ادامه مطلب