30
آذر

بررسی مزایا و معایب ژنراتور گازی کوچک در مقایسه با ژنراتور های دیزلی

در چند سال گذشته، تقاضا برای استفاده از منابع انرژی پاک افزایش یافته. و افراد برای تامین برق مورد نیاز خود (صنایع کوچک یا منازل شخصی) شروع به استفاده...

ادامه مطلب