26
آذر

انتقال آسان و توزیع برق با استفاده از ژنراتور الکتریکی

  هر گونه ماشین یا ابزاری که در راستای مبدل کردن انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی عمل می کند را ژنراتور الکتریکی در نظر می گیرند. کاربردهای ژنراتور بسیار...

ادامه مطلب