24
آذر

با انواع مولدها آشنا شوید

  انواع مختلفی از مولد ها وجود دارد. با توجه به دور موتور می توان، انواع مولدها را به مولد ژنراتورهای دور بالا، متوسط ​​و کم تقسیم کرد.  با...

ادامه مطلب