قیمت ژنراتور
19
آذر

قیمت ژنراتور  و عوامل موثر بر آن

در امر تولید انرژی برق، ژنراتور یک وسیله است که نیروی محرکه و یا همان انرژی مکانیکی را برای استفاده در مدار خارجی به نیروی الکتریکی تبدیل می کند....

ادامه مطلب