28
آذر

کدام نوع از انواع ژنراتور دائم کار براى ماينر مناسب هستند؟

  معمولا برای کار با ماینر به ژنراتورهایی نیاز است که به طور 24 ساعته، نیروی پشتیبان آن را تامین کنند. این تامین نیرو توسط دو نوع اصلی ژنراتور...

ادامه مطلب