17
آذر

آشنایی با ژنراتور گازسوز Jenbacher

محدوده توان الکتریکی مدل های مختلف ژنراتور گازسوز Jenbacher از 330 شروع و به 4034 کیلو وات می رسد و محدوده مدل نیروگاه های پیستونی گاز جنباخر بر اساس...

ادامه مطلب