07
مارس

موتور برق دیزلی تکفاز چیست و چگونه کار می‌کند؟

موتور برق دیزلی تکفاز موتور برق یا ژنراتوری است که به سه دسته بنزینی، دیزلی و گازسوز تقسیم می‌شود که نشان دهنده سوخت مصرفی آن ها می‌باشد. موتور برق‌ها...

ادامه مطلب