14
آذر

با ژنراتور دیزلی دیگر نگران قطعی برق نباشید

ژنراتور دیزلی وسیله ای است که انرژی شیمیایی که در دیزل قرار دارد را به انرژی الکتریکی مبدل می کند و این عمل را از طریق به کار بردن...

ادامه مطلب