28
آذر

توانمندی های ژنراتور نیروگاهی در صنایع مختلف

  ژنراتور دستگاهی کاربردی و مهم است که می تواند انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل نماید. و این ژنراتور ها انواع مختلفی دارند. ژنراتور الکتریسیته براساس کشف...

ادامه مطلب