دیزل ژنراتورهای ولوو پنتا

دیزل ژنراتورهای ولوو پنتا

دیزل ژنراتورهای ولوو پنتا | Volvo Penta Diesel Generator

جدول مشخصات دیزل ژنراتورهای ولوو پنتا

دیزل ژنراتورهای ولوو پنتا | Volvo Penta Diesel Generator

GENSET VOLVO
POWER / توان ALTERNATOR
ژنراتور

ENGINE / موتور

Prime
دائم کار
Standby
اضطراری
Consumptionat 100%
سوخت مصرفی
در 100% بار
(لیتر/ساعت)
Cylinder
سیلندر
Model
مدل
KW
کیلووات
KVA
کیلو ولت آمپر
KW
کیلووات
KVA
کیلو ولت آمپر
Stamford Standby Capacity
حجم (لیتر)
Number
تعداد
67 84 76 95 UCI274C 18.4 4.76 4 TAD530GE
79 99 88 110 UCI274D 21.4 4.76 4 TAD531GE
102 128 114 145 UCI274E 28.4 4.76 4 TAD532GE
120 150 133 170 UCI274F 33 7.15 6 TAD731GE
144 180 165 195 UCI274G 40 7.15 6 TAD732GE
160 200 181 220 UCI274H 45 7.15 6 TAD733GE
200 250 222 275 UCDI274K 52 7.15 6 TAD734GE
256 320 280 350 HCI444D 58.8 12.78 6 TAD1341GE
280 350 308 385 HCI444E 73 12.78 6 TAD1342GE
304 380 332 415 HCI444E 74 12.78 6 TAD1343GE
329 412 362 450 HCI444F 81.8 12.78 6 TAD1344GE
361 451 400 500 HCI544C 90.5 12.78 6 TAD1345GE
400 500 440 550 HCI544D 101 16.12 6 TAD1641GE
456 570 504 630 HCI544E 115 16.12 6 TAD1642GE
504 630 560 700 HCI544F 127 16.12 6 TWD1643GE
521 652 573 717 HCI544F 131 16.12 6 TWD1644GE
560 700 616 770 HCI634G 138 16.12 6 TWD1645GE

مشاهده مقالات مرتبط با دیزل ژنراتورهای ولوو پنتا در مجله میکاپاور