انواع دیزل ژنراتور، ژنراتور برق کامینز

نمایش 1–12 از 21 نتیجه

دیزل ژنراتور کامینز 1100 کاوا Cummins (مشخصات+کاتالوگ)

دیزل ژنراتور کامینز Cummins با توان 1100 کاوا، یک دستگاه قدرتمند و موثر برای تامین برق در صنایع، کارخانه‌ها و سایر مکان‌های صنعتی. دیزل ژنراتور کامینز با توان های متفاوت در میکاپاور  

دیزل ژنراتور کامینز 138 کاوا Cummins (مشخصات+کاتالوگ)

دیزل ژنراتور کامینز Cummins با توان 138 کاوا، یک دستگاه قدرتمند و موثر برای تامین برق در صنایع، کارخانه‌ها و سایر مکان‌های صنعتی. دیزل ژنراتور کامینز با توان‌های متفاوت در میکاپاور  

دیزل ژنراتور کامینز 1400 کاوا Cummins (مشخصات+کاتالوگ)

دیزل ژنراتور کامینز Cummins با توان 1400 کاوا، یک دستگاه قدرتمند و موثر برای تامین برق در صنایع، کارخانه‌ها و سایر مکان‌های صنعتی. دیزل ژنراتور کامینز با توان های متفاوت در میکاپاور

دیزل ژنراتور کامینز 155 کاوا Cummins

دیزل ژنراتور کامینز 155 کاوا، یک دستگاه قدرتمند و موثر برای تامین برق در صنایع، کارخانه‌ها و سایر مکان‌های صنعتی. دیزل ژنراتور کامینز با توان‌های متفاوت در میکاپاور  

دیزل ژنراتور کامینز 176 کاوا Cummins (مشخصات+کاتالوگ)

دیزل ژنراتور کامینز Cummins با توان 176کاوا، یک دستگاه قدرتمند و موثر برای تامین برق در صنایع، کارخانه‌ها و سایر مکان‌های صنعتی. دیزل ژنراتور کامینز با توان های متفاوت در میکاپاور

دیزل ژنراتور کامینز 220 کاوا Cummins (مشخصات+کاتالوگ)

دیزل ژنراتور کامینز Cummins با توان 220 کاوا، یک دستگاه قدرتمند و موثر برای تامین برق در صنایع، کارخانه‌ها و سایر مکان‌های صنعتی. دیزل ژنراتور کامینز با توان های متفاوت در میکاپاور

دیزل ژنراتور کامینز 2250 کاوا -Cummins

دیزل ژنراتور کامینز 2250 کاوا -Cummins یک دستگاه قدرتمند و موثر برای تامین برق در صنایع، کارخانه‌ها و سایر مکان‌های صنعتی. دیزل ژنراتور کامینز با توان های متفاوت در میکاپاور  

دیزل ژنراتور کامینز 2650 کاوا -Cummins

دیزل ژنراتور کامینز 2650 کاوا -Cummins یک دیزل ژنراتور برق  قدرتمند و موثر برای تامین برق در صنایع، کارخانه‌ها و سایر مکان‌های صنعتی.برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دیزل ژنراتور کامینز با توان های متفاوت با میکاپاور همراه باشید.  

دیزل ژنراتور کامینز 27 کاوا Cummins (مشخصات+کاتالوگ)

دیزل ژنراتور کامینز Cummins با توان 27 کاوا دارای بلوک چدنی دیزل ژنراتور کامینز 27کاوا کوچک، سبک، اقتصادی  

دیزل ژنراتور کامینز 275 کاوا Cummins (مشخصات+کاتالوگ)

دیزل ژنراتور کامینز Cummins با توان 275 کاوا، یک دستگاه قدرتمند و موثر برای تامین برق در صنایع، کارخانه‌ها و سایر مکان‌های صنعتی. دیزل ژنراتور کامینز با توان های متفاوت در میکاپاور

دیزل ژنراتور کامینز 330 کاوا Cummins (مشخصات+کاتالوگ)

دیزل ژنراتور کامینز Cummins با توان 330 کاوا، یک دستگاه قدرتمند و موثر برای تامین برق در صنایع، کارخانه‌ها و سایر مکان‌های صنعتی. دیزل ژنراتور کامینز با توان های متفاوت در میکاپاور