ژنراتور گازسوز دوسان

ژنراتور گازسوز دوسان

ژنراتور گازسوز دوسان | Doosan Gas Generator

 

GENSET DOOSAN GAS
POWER / توان ALTERNATOR
ژنراتور

ENGINE / موتور

Prime
دائم کار
Standby
اضطراری
Consumptionat 100%
سوخت مصرفی
در 100% بار
(مترمکعب/ساعت)
Cylinder
سیلندر
Model
مدل
KWm کیلووات

KWm کیلووات

Meccalte Standby Capacity
حجم (لیتر)
Number
تعداد
128 141 ECO34-2L/4 31.8 8.07 6 GE08TI
175 192 ECP38-2LN/4 43 11.05 6 GE12TI
230 253 ECP38-3LN/4 58.4 14.61 8 GV158TI
290 319 ECP40-2S/4 74.7 18.27 10 GV180TI
350 385 ECP40-3S/4 95.2 21.92 12 GV222TI